Záujmová činnosť

Koordinátori školský rok 2019 / 2020

 

Koordinátor  environmentálnej výchovy

Mgr. Monika Podolinská

 

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Monika Podolinská

 

Koordinátor IKT

Mgr. Katarína Makróczyová

 

Koordinátor FIG

Mgr. Klementína Klimeková

 

Koordinátor pre žiakov so ŠVVP

Mgr. Božena Grendelová

 

Koordinátor pre DOV

Mgr. Andrea Levešová

 

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov

Monika Štromajerová

 

Koordinátor voľného času detí

Mgr. Vladimír Kindis

 

Zoznam krúžkov v školskom roku 2019/2020

 

Mgr. Katarína Makróczyová

Mediálny


Mgr. Monika Podolinská

Lego


Mgr. Klementína Klimeková

Z rozprávky do rozprávky


Mgr. Božena Grendelová

Dramatický


Mgr. Vladimír Kindis

Športovo-pohybový


Aktuality

Hodnotenie žiakov

30. 04. 2020 - Vedenie ZŠ Muránska Dlhá Lúka oznamuje rodičom a žiakom, že pedagogická rada rozhodla o hodnotení žiakov na konci školsk...  >> čítaj viac

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky

06. 03. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa / riaditeľky Základnej školy Muránska Dlhá Lúka s ...  >> čítaj viac

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky

13. 02. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa / riaditeľky Základnej školy Muránska Dlhá Lúka s ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Učíme sa - po druhé

Učíme sa - po prvé

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 8