Aktualita: Učenie po novom 4

Dátum zverejnenia: 24. 11. 2020
Popis:
Ako využiť zhotovenie kŕmidla pre vtáčiky

Hlavný cieľ:
Vytvoriť s využitím rôzneho prírodného a iného materiálu pomocou merania pílenia, vŕtania, spájania, šmirgľovania kŕmidlo pre vtáčiky.

Čiastkové ciele:
Vidieť postup rysovania rovných čiar. Využiť odpílený kus dreva ako mierku – vysvetliť, prečo je to potrebné a na čo nám to slúži. Oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti pri práci. Oboznámiť sa a vyskúšať si ďalšie využitie nástrojov a prácu s nimi. Rozvíjať priestorovú predstavivosť, trojrozmernú perspektívu. Vedieť vysvetliť praktickú stránku návrhu a jeho realizáciu. Príprava a farebné doladenie materiálu potrebného na finalizáciu kŕmidla. Projektovať prácu tak, aby sme jednotlivé fázy vedeli použiť vo vyučovaní na predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Prvouka....

Pomôcky:

OSB dosky, skrutky, šmirgľový papier, vŕtačka, skrutkovač, pravítko, ceruzka, farby na sklo, prázdne plechovky, ...

Využitie v predmete Matematika:

Rysovanie rovných čiar, počítanie skrutiek na pravej strane, na ľavej strane, porovnávanie počtu, veľkostí, pomenovanie geometrických útvarov...

Využitie v predmete Slovenský jazyk a literatúre:

Vymenuj a zapíš názvy predmetov, ktoré sme pri zhotovení kŕmidiel použili, podčiarkni začiatočné písmeno, podčiarkni písmeno s dĺžňom, mäkčeňom, opíš, aké to kŕmidlo je, ...

Využitie v predmete Prvouka:

Meranie času, koľko nám trvala príprava, ako dlho sme maľovali plechovky, koľko trvalo pílenie, vŕtanie, v akom ročnom období má zhotovovanie kŕmidiel význam, v akom mesiaci sme ho zhotovili a koľko mesiacov bude zavesené na budove školy, využitie svalov pri jednotlivých činnostiach, ...

A aby som nezabudla, je to nielen vynikajúci námet na tímovú prácu, ale hlavne sme si to poriadne užili.

M. Podolinská
Počet zobrazení: 115


Aktuality

Organizácia vyučovania od 25. 01. 2021

21. 01. 2021 - Vážení rodičia, na základe informácií ministra školstva Vám oznamujeme, že organizácia vyučovania v nasledujúc...  >> čítaj viac

OZNAM - návrat do školy po vianočných prázdninách

05. 01. 2021 - Vážení rodičia, milí žiaci, prajeme Vám do nového roka veľa zdravia, sily, pokoja a trpezlivosti v tejto zložite...  >> čítaj viac

Na Luciu

14. 12. 2020 - " Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.” Dnes už asi málokto vie, že na Katarínu sa začínalo ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Vianočné posedenie

Vianočné ikebany

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9