Aktualita: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Dátum zverejnenia: 04. 09. 2020
Popis:
Vyhláseniezákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlasujem, že dieťa/žiak.........................................................................,bytom .............................................................................................,neprejavuje príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť,neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom,upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu/žiakovinenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).Ďalej mi nie jeznáme, že by dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcoviaalebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19.1Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


V ................................. dňa ...................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

Adresa zákonného zástupcu:

Telefón zákonného zástupcu:

Podpis zákonného zástupcu:

pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény.

Uvedený dokument si môžete stiahnuť v sekcii "DOKUMETY"


Počet zobrazení: 132


Aktuality

Zdravé desiate

28. 11. 2020 - Vždy sa snažíme nájsť spôsob, ako motivovať žiakov. V tomto prípade sme do našej mesačnej súťaže zapojili aj rodičov. Sú...  >> čítaj viac

Učenie po novom 4

24. 11. 2020 - Ako využiť zhotovenie kŕmidla pre vtáčiky Hlavný cieľ: Vytvoriť s využitím rôzneho prírodného a iného mater...  >> čítaj viac

Učenie po novom 3

11. 11. 2020 - Už dávnejšie sme pochopili, že učenie v prírode prináša minimálne rovnaký, ak nie efektívnejší spôsob učenia. Tému netre...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Zdravé desiate

Učenie po novom 4

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9